2018/04/27 DNA Day

pri príležitosti 65. výročia objavu štruktúry DNA (1953)

Kedy: 27.apríla 2018 od 9:00 do 15:00 hod.

Kde: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, pavilón B1

Organizujú Katedry genetiky a Katedra biochémie PriF UK spolu s Ústavom lekárskej biomedicíny LF UK a s podporou British Council.

Cieľovou skupinou sú univerzitní a stredoškolskí študenti a pedagógovia, ale aj široká verejnosť, ktorá má záujem o prírodné vedy.

Program

Plagát  [.pdf]  [.jpg]

Ako je vidno z programu, pripravujeme sériu prednášok, interaktívnych stánkov a súťaží.

Okrem 27. apríla 2018 bude v priebehu celého týždňa uskutočnených niekoľko ďalších sprievodných akcií, ktoré sú sumarizované na stránke http://dnaday.sk (program sa stále dopĺňa).

Za organizátorov

prof. Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskauniba.sk

vedúci Katedry genetiky PriF UK