Prednáška Slovenská akademická kultúra

13.12.2023 o 15:00 h. v miestnosti B1-501

Pôvodne plánovaný na stredu 13. decembra 2023 SA NEBUDE KONAŤ. O novom termíne (pravdepodobne v januári/februári 2024) Vás budeme včas informovať.

Katedra genetiky PriF UK


a Katedra biochémie PriF UK

v spolupráci s občianskym združením Natura

Vás pozývajú

na 14. diskusné fórum v rámci cyklu kultúrnych občasníkov:

Slovenská akademická kultúra

Prednášajúci: Juraj Buzalka
Ústav sociálnej antropológie, Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK

v stredu 13. decembra 2023 o 15:00 h.
v miestnosti B1-501.
 
Viac o hlavnom diskutujúcom nájdete v pozvánke:
http://www.biocenter.sk/culture_files/Juraj_Buzalka_Pozvanka.pdf

Tešíme sa na vašu účasť.

Za organizátorov

Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK

http://www.biocenter.sk/culture.html