Prednáška O evolúcii človeka

Termín konania: 16.02.2023 o 16:30 hod.

online MS Teams Link na pripojenie

Prednášať bude RNDr. Ján Radvánszky, PhD.

Anotácia prednášky: Určite sa už každý z Vás stretol s pojmom “evolúcia”, a tiež aj so slovným spojením “evolúcia človeka”. A určite si na to tiež každý z Vás vytvoril, alebo si práve vytvára, vlastný názor. Podľa vedomostí získaných v škole, z televízie, z časopisov, ale aj z vlastného okolia, rodiny, známych aj kamarátov. A nech je ten názor akýkoľvek, ak prijmete pozvanie, radi sa pokúsime prispieť niekoľkými myšlienkami aj my. Skúsime Vám v skratke načrtnúť, aký je aktuálny vedecký pohľad na evolúciu človeka, odkiaľ sme sa pravdepodobne vybrali, kde sa nachádzame, a možno aj to, kam by sme mohli smerovať v budúcnosti. A možno nemenej dôležitou otázkou je, prečo je to vôbec dôležité pre náš každodenný život. Má význam evolúcia človeka aj z medicínskeho hľadiska? Je dokonca možné za jej štúdium dostať aj Nobelovu cenu? Ak Vás zaujímajú tieto otázky, pridajte sa k nám v rámci prednášky s názvom “O evolúcii človeka”.

Kontakt na organizátora

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Katedra genetiky
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
+421 2 9014 2032
+421 908 517 319
andrea.sevcovicova@uniba.sk