PhD workshop Chromatín a bunkové delenie

14. apríla 2023 (piatok) od 9:30 v miestnosti B1-501, PriF UK

Milé doktorandky, milí doktorandi,

Pozývame Vás na PhD workshop pre Chromatín a bunkové delenie,
ktorý sa uskutoční 14. apríla 2023 (piatok) od 9:30 v miestnosti B1-501.

Cieľom workshopu je predstaviť najnovšie metodické trendy vo výskume chromatínu eukaryotickej bunky vo vzťahu k deleniu bunky.

Zároveň budú lektori diskutovať svoje skúsenosti so štartom kariéry.

Program:

9:30-10:15:  dr. Silvia Bágeľová Poláková (Katedra genetiky PriF UK & Centrum biovied SAV): Nový pohľad na proces homologickej rekombinácie

10:15-10:30: prestávka

10:30-11:15: dr. Peter Kolesár (Masarykova univerzita, Brno): Ako homologická rekombinácia zachraňuje replikáciu

11:15-11:30: prestávka

11:30-12:30: neformálna diskusia, osobné skúsenosti prednášajúcich (pozitívne/negatívne) so štartom kariéry s prípadnými odporúčaniami.

V prípade záujmu je možnosť vystavenia potvrdenia o absolvovaní workshopu, ktoré môže garant/ka príslušného študijného programu zvážiť pre prípadné udelenie kreditov.

Informáciu posielam aj na PriF Zamestnanci; hoci sú primárnou cieľovou skupinou PhD študentky a študenti, akcia bude prístupná pre všetkých záujemcov

Ľ. Tomáška
lubomir.tomaskauniba.sk
Katedra genetiky