Zvláštny svet RNA

Termín konania: 2.3.2023 o 16:30 hod.

online MS Teams Link na pripojenie

Prednášajúci: Dr. Filip Červenák z Katedry genetiky PriF UK

Anotácia: Molekuly ribonukleovej kyseliny (RNA) mnohí ľudia pokladajú za akúsi menej významnú verziu DNA, ktorá sa používa na rýchly prenos genetickej informácie z jadra bunky k ribozómom a po úspešnej výrobe proteínov sa jej bunka čím skôr zbaví. To je však do veľkej meiry zjednodušená (a nepravdivá) predstava. RNA síce naozaj nebýva využívaná na dlhodobé uskladnenie genetickej informácie (až na výnimky), no na rozdiel od DNA dokáže v bunke vykonávať množstvo rôznych činností – niektoré typy RNA slúžia ako biosenzory prítomnosti konkrétnych chemických látok, signalizačné molekuly, vnútrobunkové navigačné systémy, umožňujú veľmi účinne regulovať génovú expresiu a dokážu tiež pôsobiť ako enzýmy (katalyzátory niektorých chemických reakcií), nehovoriac o nezastupiteľnej úlohe tRNA a rRNA pri proteosyntéze. Mnohí evoluční biológovia sa práve vďaka veľkej variabilite vlastností RNA dokonca prikláňajú k názoru, že počiatočné formy života na Zemi mohli byť založené práve na RNA, pričom prechod k DNA prišiel na rad až neskôr. V prednáške „Zvláštny svet RNA“ si preto priblížime rôzne vlastnosti RNA, spôsoby jej využitia eukaryotickými bunkami a ich význam pre život na Zemi.    

Kontakt na organizátora

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Katedra genetiky
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
+421 2 9014 2032
+421 908 517 319
andrea.sevcovicova@uniba.sk