Prednáška - predstavenie knihy „Akí sme boli: Príbehy veľkých dejín človeka“

V mene Talianskeho kultúrneho inštitútu,
Vydavateľského domu GRADA,
katedry antropológie
a katedry genetiky PriF UK

Vás pozývame na prednášku
Guida Barbujaniho
https://en.wikipedia.org/wiki/Guido_Barbujani

v ktorej predstaví svoju knihu
„Akí sme boli: Príbehy veľkých dejín človeka“
pred pár dňami vyšla v slovenskom preklade.

Prednáška sa uskutoční 10. novembra 2023 o 10:00 hod.
v Prezentačnom centre AMOS.

Za organizátorov,
Ľ. Tomáška
lubomir.tomaskauniba.sk
Katedra genetiky PriF UK

Plagát

Plagát [.jpg]