Diskusia s laureátmi ESET Science Awards

28.02.2023 o 19:00 hod. v posluchárni C na FMFI UK

Pozývame študentov a zamestnancov FMFI UK a PriF UK a všetkých ostatných na diskusiu s tohtoročnými držiteľmi ocenenia ESET Science Awards v kategóriách Výnimočná osobnosť vedy a Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania. Diskusia sa pôvodne mala konať v novembri, ale pre chorobu sme museli jej termín preložiť.  

Diskusia sa uskutoční vo utorok 28.2.2023 o 19:00 v posluchárni C na FMFI UK.

Hosťami budú

  • Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. z Biomedicínskeho centra SAV
  • Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. z Prírodovedeckej fakulty UK.

Počas diskusie hostia vysvetlia, čomu a prečo sa vedecky venujú, a aj to, ako si predstavujú vysokoškolské a vedecké vzdelávanie. Diskusiu moderuje Richard Kollár z FMFI UK.

Vstup na podujatie je voľný.

Priamy prenos aj záznam diskusie nájdete taktiež na YouTube kanáli FMFI UK.