Konferencia GSGM 2018
 

O KONFERENCII

Genetická spoločnosť Gregora Mendela organizovala v spolupráci s Katedrou genetiky PriF UK V Bratislave v dňoch 12.-14. septembra 2018 v konferenčnom centre DRUŽBA  v Bratislave  tradičné stretnutie českých a slovenských genetikov. Okrem prednášok a posterových prezentácií sumarizujúcich zaujímavé výsledky z rôznych oblastí genetiky a molekulárnej biológie bola konferencia venovaná aj 50. výročiu založenia katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako býva už tradíciou pre GSGM konferencie, bola aj táto príležitosťou nielen pre odborné diskusie, ale aj stretnutia priateľov, spolužiakov, učiteľov a absolventov s mladou generáciou českých a slovenských genetikov. 

Konferencia bola otvorená pre všetkých záujemcov bez ohľadu na členstvo v GSGM. Na 26 prednáškach, 50 posterových prezentáciách, diskusiách i neformálmych stretnutiach participovalo takmer 200 hostí. Okrem etablovaných vedeckých pracovníkov konferenciu využili predovšetkým doktorandi na prezentáciu svojich výsledkov širšej vedeckej komunite.

Táto stránka je skrátenou a modifikovanou verziou pôvodnej konferenčnej stránky.

MATERIÁLY Z KONFERENCIE

Zborník abstraktov >>>

Správa o konferencii >>>

Fotogaléria >>>

PROGRAM KONFERENCIE

Program konferencie na stiahnutie v PDF.

12.9.2018

 

15:00-16:30

Registrácia

16:30-17:00

Otvorenie konferencie

17:00-19:00

 

Sekcia 1: Od Mendela po súčasnosť

Chair: Ľubomír Tomáška

Jiřina Relichová – Masarykova Univerzita, Brno

Mendel známý i neznámý

Daniel Vlček – Univerzita Komenského, Bratislava

50  rokov Katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave: Od klasickej genetiky k moderným trendom súčasnosti

Eduard Kejnovský –  Biofyzikální ústav AV ČR, Brno

Dynamický genom a síť života

Jozef Gécz – The University of Adelaide, Austrália

Sex and X-chromosome architecture of neurodevelopmental disability

19:00-20:00

Welcome Drink

13.9.2018

 

8:00-8:30

Registrácia

8:30-10:30

Sekcia 2: Biológia chromozómov

Chair: Juraj Gregáň

Jiří Fajkus – Masarykova univerzita, Brno

Molecular basis and consequences of plant telomere evolutionary changes

Martin Anger – Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno

Challenges of chromosome segregation during transition from meiosis into mitosis

Juraj Gregáň – Univerzita Komenského, Bratislava & Vienna University

The role of novel post-translational modifications of cohesin

Katarína Juríková – Univerzita Komenského, Bratislava

Secondary structures of telomeric single-stranded DNA and their impact on Cdc13p binding

10:30-11:00

prestávka (coffee break)

11:00-12:30

Sekcia 3: Genomika a evolučná genetika

Chair: Jozef Nosek

Julius Lukeš – Parazitologický ústav AV ČR & Jihočeská univerzita, České Budějovice

A trypanosomatid that reassigned all three stop codons. Why?

Marek Mentel – Univerzita Komenského, Bratislava

Prečo fagocytóza nemohla hrať úlohu pri vzniku eukaryotov

Marek Eliáš - Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita

A novel ancestal eukaryotic functional system discovered by comparative genomics

12:30-13:30

obed

13:30-15:30

Sekcia 4: Genetika človeka

Chair: Ľudevít Kádaši

Ľudevít Kádaši – Univerzita Komenského, Bratislava

Náhoda  a „zákonitosť“ pri vzniku mutácií v ľudskom genóme

Renáta Gaillyová – Fakultní nemocnice, Brno

Vzácná onemocnění – strašák či výzva lékařské genetiky

Ján Radvánszky – Biomedicínske centrum SAV, Bratislava

Súčasné výzvy genomickej medicíny

Roman Gardlík – Univerzita Komenského, Bratislava

Génová terapia: včera, dnes a zajtra

15:30-17:00

coffee break a prezentácia posterov

17:00-18:30

Sekcia 5: Udržiavanie stability genómu

Chair: Miroslav Chovanec

Lumír Krejčí  – Masarykova univerzita & International Clinical Research Center, St. Anne's University Hospital, Brno

Homologous recombination - the guardian of the genome stability on journey from DNA breaks to replication

Martin Mistrík  – Univerzita Palackého, Olomouc

Ubiquitin as precious currency in DNA damage and proteotoxic stress response

Miroslav Chovanec – Biomedicínske centrum SAV, Bratislava

Poškodenie DNA a jeho oprava ako prognostický faktor pri nádoroch semenníkov

18:30-18:50

Valné zhromaždenie GSGM (členovia GSGM)

19:00-

Spoločenský večer

14.9.2018

 

9:00-10:30

Sekcia 6: Genetika a genomika rastlín

Chair: Eva Čellárová

Eva Čellárová - Univerzita P.J. Šafárika, Košice

Search for candidate biosynthetic genes in non-model medicinal plants: anticancer drug hypericin as an example

Jaroslav Doležel – Ústav experimentální botaniky AV ČR a Univerzita Palackého, Olomouc

Contribution of flow cytogenetics to plant genome sequencing, gene cloning and understanding mitotic chromosome architecture

Jan Hejátko – CEITEC a Masarykova univerzita, Brno

Signal integration and developmental control via multistep phosphorelay signaling in plants

10:30-11:00

prestávka (coffee break)

 

11:00-13:00

Sekcia 7: Finále

Chair: Jiří Doškař

Dominik Filipp - Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha

Impressionistic view of modern immunogenetics: when every cell matters

Martina Škopková - Biomedicínske centrum SAV, Bratislava

Mutácie v géne SURF1 sú významnou príčinou Leighovho syndrómu na Slovensku

Ševčíková IvanaCentrum biovied SAV, Bratislava

PUF60-activated exons uncover altered 3’ splice-site selection by germline missense mutations in a single RRM

Andrea Ševčovičová - Univerzita Komenského v Bratislave

Inovatívne formy výučby genetiky na stredných školách – projekt Genetika na kolesách

 

Vyhlásenie súťaže o najlepší poster


Odovzdanie Ceny GSGM

Alexandr Sember - Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Liběchov

Využití molekulární cytogenetiky pro analýzu dynamiky genomu a evoluce pohlavních chromozómů u nižších obratlovců

13:00

Ukončenie konferencie

PROGRAMOVÝ VÝBOR

Ľubomir Tomáška
Jozef Nosek
Juraj Gregáň
Eva Čellárová
Ľudevít Kádaši
Jiří Doškař
Miroslav Chovanec
Dominik Filipp

Garantom konferencie bola Katedra genetiky PriF UK v Bratislave.

KONTAKT NA ORGANIZAČNÝ VÝBOR

gsgm2018gmail.com

 

SPONZORI

free counter
hit counter