Cena Preveda

v júni 2020 sa uskutočnil XII. ročník interaktívnej konferencie mladých vedcov.

Cenu Preveda https://www.preveda.sk získali (z takmer 180 účastníkov) ex equo dve absolventky Katedry genetiky PriF UK.

Jedna Katarína Bérešová (KB) je absolventkou z roku 2019,

druhá Lucia Baďurová (LB) ukončila Mgr. štúdium tento rok (2020).

Zhodou okolností, obe boli navrhnuté aj na Cenu rektora za vynikajúcu diplomovú prácu (KB ju získala, LB je aktuálne nominovaná).

Lucia Baďurová okrem hlavnej ceny získala aj Cenu divákov.

Správa na stránke MŠ SR: https://www.minedu.sk/cenu-preveda-ziskali-mlade-vedkyne/

Správa TASR: https://www.skolske.sk/clanok/53667/cenu-preveda-ziskali-dve-mlade-vedkyne

Na stránke SAV je krátka tlačová správa: https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8943

prof. Ľ. Tomaška
lubomir.tomaskauniba.sk
Vedúci Katedry genetiky PriF UK