Webinár: SARS-CoV-2 Inexpensive Rapid Testing

v rámci platformy Veda pomáha 

v pondelok 23.11.2020 od 19:00 hod.

prednáška spojená s diskusiou

SARS-CoV-2 - Inexpensive Rapid Testing

Prednášajúci: Michael Mina (Harvard University)

Link na prednášku: https://youtu.be/LoI1LJQAKKc

Dr. Michael Mina, MD, PhD pôsobí ako asistent profesor epidemiológie na Harvard T. H. Chan School of Public Health a ako člen Center for Communicable Disease Dynamics (CCDD). Zároveň pôsobí ako asistent profesor immunológie a infekčných chorôb na Harvard School of Public Health a ako Associate Medical Director klinickej mikrobiológie (molekulárnej diagnostiky) na Department of Pathology v Brigham and Women’s Hospital na Harvard Medical School. 

Za organizátorov: prof. Ľubomír Tomáška, lubomir.tomaskauniba.sk

Katedra genetiky PriF UK