Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2018/04/18 Prednáška genetického krúžku "nePLODNOSŤ–Globálny problém?"

18. apríla 2018 o 17:00 hod. v genetickej knižnici B1-501

Katedra genetiky PriF UK Vás v rámci genetického krúžku

pozýva na prednášku na tému

nePLODNOSŤ–Globálny problém?

18. apríla 2018 o 17:00 hod. v genetickej knižnici B1-501

Jedna z najlepších odborníčok na asistovanú reprodukciu na Slovensku

MUDr. Lenka Reismüllerová, PhD., MPH

nám porozpráva ako vplýva životný štýl a environmentálne faktory na reprodukčné zdravie človeka.

Po prednáške je v ponuke diskusia s pani doktorkou na túto tému.

Plagát

Plagát  [.pdf]   [.jpg]  [.pptx]

Kontakt na organizátora

Ivana Ďurovcová
ivana.durovcovagmail.com
Katedra genetiky PriF UK