Cena za najlepšiu diplomovú prácu v odbore chémia

Milí študenti chémie Prírodovedeckej fakulty UK,

s potešením vám oznamujem, že Slovenská chemická spoločnosť vyhlásila cenu za najlepšiu diplomovú prácu v odbore chémia.  Zúčastniť sa môžu všetci v poslednom ročníku štúdia a komisie vyberú najlepšie diplomové práce v jednotlivých chemických špecializáciách.  Z vybraných prác následne Predsedníctvo Slovenskej chemickej spoločnosti určí víťaza Ceny za najlepšiu diplomovú prácu z chémie na vašej fakulte. Cenou je diplom Slovenskej chemickej spoločnosti a poukážka na 50 euro do internetového obchodu Alza. Slovenská chemická spoločnosť oceňuje a podporuje vynikajúcu prácu študentov chémie a aj takto by sme vám radi dali najavo svoju priazeň. Držíme vám všetkým palce k úspešnému ukončeniu štúdia a veríme, že chémia sa stala pre vás počas štúdia nielen budúcou profesiou, ale že je aj vašou záľubou a presvedčením o jej neoddeliteľnej súčasti našich každodenných životov. 

Vyhodnotenie za akademický rok 2019/2020

 

Monika Jerigová
predsedníčka Slovenskej chemickej spoločnosti
presidentSCHSsavba.sk
monika.jerigovauniba.sk