Študentská osobnosť Slovenska

Naša doktorandka ocenená v súťaži Študentská osobnosť Slovenska

Trinásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov pre akademický rok 2016/2017.

Podujatie sa tradične organizuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied.

Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 90 nominácií v dvanástich kategóriách.

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia.

Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia. Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 120 krajinách sveta. JCI - Slovakia organizuje rôzne aktivity na podporu  talentovaných študentov na VŠ v SR ako aj  mladých podnikateľov na Slovensku.

V kategórii prírodné vedy, chémia, je víťazkou RNDr. Eva Viglašová, doktorandka na Prírodovedeckej fakulte UK.

Srdečne blahoželáme!

Výsledky

Fotky

Fotka1 - Ocenení [.jpg]  

Fotka 2 - Rektor Univerzity Komenského prof. Karol Mičieta a ocenená RNDr. Eva Viglašová [.jpg]

Súťaž Študentská osobnosť Slovenska 2016/2017 - ocenení
Rektor UK prof. Mičieta a ocenená RNDr. Eva Viglašová