Najdiplomovka 2023 Slovnaft

17. ročník súťaže NAJDIPLOMOVKA 2023, ktorá je určená pre absolventov vysokých škôl a ich fakulty.

Autori troch najlepších diplomových prác, prihlásených do súťaže v akademickom roku 2022/2023 získajú od spoločnosti SLOVNAFT, a.s. ocenenie vo výške 1000 EUR a ich fakulty vo výške 2000 EUR (za každú ocenenú prácu).

Týmto si dovoľujeme pozvať do tejto súťaže Vašu fakultu.

V prípade, že boli na Vašej fakulte vypracované diplomové práce, ktoré by mohli byť pre našu organizáciu relevantné, prosíme, aby ste nasmerovali študentov na stránku:

https://www.slovnaftludom.sk/najdiplomovka/

Na tejto stránke sa môžu do súťaže prihlásiť, nájdu tam aj štatút súťaže, kde sú všetky pravidlá a termíny súťaže.

Diplomové práce je potrebné zaregistrovať do súťaže najneskôr do 15.08.2023.

Po tomto termíne Vás oslovíme znova s požiadavkou, aby ste určili, ktoré diplomové práce postúpia do užšieho výberu – jedna fakulta môže určiť naviac dve diplomové práce, ktoré odošle do súťaže.

Tieto budú následne posúdené komisiou zloženou z odborníkov našej spoločnosti, ktorá zároveň vyberie tri najlepšie.

Medzi priority spoločnosti Slovnaft patrí spolupráca s kvalitnými partnermi v oblasti vzdelávania, a preto veríme, že Vás táto súťaž opätovne osloví a zapojíte sa aj tento rok.

Jana PULIK HREHOVÁ
HR špecialista
Získavanie talentov a rozvoj ĽZ
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
+901 729 400
jana.pulikhrehova@slovnaft.sk
https://slovnaft.sk/sk/