Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Cena CRYTUR o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách.

http://www.cenacrytur.cz/

Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších magisterských prací se zaměřením na materiálové vědy, a tím podpořit jak jejich snahu aplikovat nabyté vědomosti v praxi, tak vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny také vedoucím přihlášených prací.

Soutěž organizuje

Odkaz na stránky soutěže: http://www.cenacrytur.cz/index.php/o-soutezi/

Pro autory a školitele třech nejlepších prací jsou připraveny finanční odměny.

Práce musí být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce na některé z českých nebo slovenských VŠ.