Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Cena CRYTUR o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách.

Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších magisterských prací se zaměřením na materiálové vědy, podaných k obhajobě v období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019, a tím podpořit jak jejich snahu aplikovat nabyté vědomosti v praxi, tak vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny také vedoucím přihlášených prací.

Soutěž organizuje

Odkaz na stránky soutěže: http://www.cenacrytur.cz/index.php/o-soutezi/

Pro autory a školitele třech nejlepších prací jsou připraveny finanční odměny v celkové výši 95 000 Kč.

Přihlašovat lze diplomové práce zaměřené na materiálové vědy, dokončené v akademickém roce 2018/2019 s předpokládaným termínem obhajoby v období 1. 7. 2018 - 30. 6. 2019.

Uzávěrka přihlášek je 15. 5. 2019 (odevzdání DP lze posunout až do 31. 5. 2019).

Práce musí být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce na některé z českých nebo slovenských VŠ.

Kompletní podmínky a leták k soutěži :

Cena-CRYTUR_letak-A4_ok.pdf

Cena_Crytur_pravidla_a_podminky_2019.pdf

Cena-CRYTUR_letak-A4_web.png

Chtěla bych Vás tímto požádat, zda byste informaci mohl/a rozšířit dále studentům a kolegům, případně zveřejnit na vašich webových stránkách.

Portál CareerMarket
Mgr. Tereza Prevužňáková
www.careermarket.cz
Email: tereza.prevuznakovacareermarket.cz
Tel.: +420 775 258 566
MEDICOMP s.r.o.
Prouskova 1724
511 01 Turnov