Cena CRYTUR o nalepšiu diplomovú prácu v materiálových vědách

http://www.cenacrytur.cz/

Cieľom súťaže je oceniť autorov najlepších magisterských prác so zameraním na materiálové vedy.

Súťaž organizuje

Odkaz na stránky súťaže: http://www.cenacrytur.cz/index.php/o-soutezi/

Pre autorov a školiteľov troch najlepších prác sú pripravené finančné odmeny.

Práce musia byť vypracované v českom, slovenskom alebo anglickom jazyku na niektorej z českých alebo slovenských vysokých škôl.