Cena za najlepšiu diplomovú prácu z chémie za akademický rok 2019/2020

Víťazkou Ceny Slovenskej chemickej spoločnosti za najlepšiu diplomovú prácu z chémie v akademickom roku 2019/2020 sa stala Mgr. Dominika Žárska z Katedry organickej chémie s diplomovou prácou s názvom: Príprava lineárnych a angulárnych benzobistiazolov funkcionalizovaných na benzénovom jadre a ich optické vlastnosti.  Vedúcou diplomovej práce bola PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD. Diplom SCHS a poukážka v hodnote 50 € na nákup v Alze bola víťazke odovzdaná od predsedníčky RNDr. Moniky Jerigovej, PhD. v rámci slávnostného odovzdávania dokladov o absolvovaní Mgr. štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK dňa 28. júla 2020. Dominike v mene celej SCHS gratulujeme a budeme jej držať palce v ďalšej práci.

RNDr. Monika Jerigová, Phd.
monika.jerigovauniba.sk