ŠVK 2017 - Didaktická sekcia

Miestnosť CH2-118

Predsedajúci:  
 

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.
PaedDr. Tibor Nagy, PhD.

10:15-10:30Lenka Kramarová, Jana Chrappová: Anorganické pigmenty na chemickom krúžku

10:30-10:45

Renáta Michalisková: Identifikácia chybných riešení v téme rýchlosť chemických reakcií u budúcich učiteľov

10:45-11:00

Róbert Szabó, Elena Čipková: Strengthening of the motivation of high school students by a laboratory experiment in virology

11:00-11:15

Barbora Chochlíková, Zuzana Haláková: Vstavačovité rastliny ako objekt skúmania v rámci botanickej exkurzie pre žiakov základnej školy

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV