ŠVK 2017 - Plenárna prednáška

Plenárna prednáška

Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.
Katedra ekológie, prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave

Robiť vedu je úžasné

Veda je ľudská činnosť zameraná na rozvoj poznania. Na tom nie je nič zvláštne, hoci veda ako taká je v porovnaní s inými ľudskými činnosťami zvláštnejšia, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Vyznačuje sa totiž viacerými osobitosťami, bez ktorých by nemohla existovať. Každý vedec sa chtiac či nechtiac stáva členom istého akademického „ansámblu“ – fungovanie vedy totiž možno prirovnať k fungovaniu veľkého symfonického orchestra. Nezaobíde sa bez zboristov, sólistov, ani dirigentov, a samozrejme potrebuje predovšetkým tvorivých skladateľov. Vedci si v priebehu svojej kariéry môžu vyskúšať viacero z týchto rolí, hoci nie každý má talent alebo vôľu stať sa dirigentom či skladateľom. Z hľadiska tvorivosti sa vede nevyrovná nič, s výnimkou umenia. V tomto ohľade má veda, rovnako ako umenie, bezhraničné možnosti, pretože priestor poznania nemá nijaké hranice. Byť vedcom teda pre každého môže byť rovnako inšpirujúce a oslobodzujúce ako byť umelcom. Pravda, veda sa, na rozdiel od umenia, riadi aj prísnymi pravidlami, ktoré nesmie za nijakých okolností prekročiť, inak prestáva byť vedou. Vedec musí okrem toho (rovnako ako umelec) dobre ovládať svoje remeslo – práce v teréne či laboratóriu si často vyžadujú zručnosti trénovaných atlétov i precíznych hodinárov. Ani to však ešte nestačí. Na to, aby vedec mohol svoje nápady realizovať, potrebuje zdroje, a tak by mal vedieť, kde a ako ich získať. A napokon, keď sa všetko podarí a dielo je hotové, treba ho ešte dobre predať na akademickom trhu, aby boli zdroje na ďalšie bádanie. Tie možno získať kvalitnou publikáciou. Veda je dnes obrovský biznis, to vie asi každý, no aj tí, čo by najradšej navždy zostali nerušene na svojom tvorivom obláčiku, sa chtiac či nechtiac musia riadiť princípmi biznisu. Nestačí, že vedec vie, vedec musí dať o sebe vedieť. Úspešný vedec tak musí byť dobrým remeselníkom, umelcom i obchodníkom či manažérom v jednej osobe. Ale stojí to zato: opojnému pocitu zo slobodného bádania, tvorivého oparu, a napokon radosti z nového objavu sa vyrovná len máločo. Robiť vedu je jednoducho úžasné.

Čas konania: 26. apríla 2017, 9:15
Miesto konania: Prednášková sála CH1-1