ŠVK 2017 - Chemická sekcia

Miestnosť CH1-2

Predsedajúci:  

prof. Mgr. Radovan Šebesta, PhD.

10:15-10:30

Ondrej Vargovčík, Lukáš Krivosudský: Synthesis of Mo6V2O266- by method of peroxido complex

10:30-10:45

Natália Virčíková, Lukáš Krivosudský: Speciation of pentavanadates in solution

10:45-11:00

Filip Bulko, Martin Putala: Deracemizačná Suzukiho reakcia binaftalénového substrátu

11:00-11:15

Olivier Monfort, Katarína Baďurová, Martin Motola, Tomáš Roch, Leonid Satrapinskyý: Investigation of the photocatalytic properties of bismuth vanadate-based materials for promising environmental remediation

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45

Ľuboš Janotka, Lucia Messingerova: Molekulárne mechanizmy rozvoja multidrug rezistencie a potenciálne prognostické faktory odpovede na liečbu používanú pri hematoonkologických ochoreniach

11:45-12:00

Ingrid Vargová, Monika Ďurfinová: Kardiovaskulárne rizikové faktory u pacientov so sklerózou multiplex vo vzťahu k progresii ochorenia

12:00-12:15

Barbora Šeligová, Pavol Sulo: Diagnostika infekcie Helicobacter pylori "Nested" PCR

12:15-12:30

Dominika Čimborová, Mária Balážová: Degradácia fosfatidylglycerolu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae

12:30-12:45

Veronika Virčíková, Danka Tahotná, Peter Griač: Úloha medi a S-adenozylmetionínu v regulácii biosyntézy fosfatidylcholínu u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

Miestnosť CH1-3

Predsedajúci:  

prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.

10:15-10:30

Lea Hegedüsová, Monika Jerigová, Dušan Velič: Forenzná koncepcia hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov pri vytváraní databázy autolakov

10:30-10:45

Katarína Kriegerová, Simona Procházková, Radoslav Halko: Stanovenie a špeciácia chrómu s využitím nanosorbentu a atómovej absorpčnej spektrometrie s elektrotermickou atomizáciou

10:45-11:00

Júlia Kezmanová, Pavel Škvára, Csilla Mišlanová, Andrea Vojs Staňová: Analýza a identifikácia fenolických látok v zelených potravinách s využitím kombinácie HPLC-MS/MS

11:00-11:15

Barbora Kupčuláková, Monika Radičová, Miroslav Behúl, Marián Marton, Marian Vojs, Oksana Golovko, Roman Grabic, Tomáš Mackuľak, Andrea Vojs Staňová:Elektrochemická degradácia johexolu použitím bórom dopovaných diamantových elektród

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45

Radka Gorejová, Lucia Markušová-Bučková, Renáta Oriňaková: Spekané železné biodegradovateľné materiály upravené polymérnym povlakom

11:45-12:00

Mária Lujza Marčáková, Daniel Repovský, Gabriel Čík, Dušan Velič: Systém donor-akceptor na báze polytiofénov a fullerén derivátov: atómová silová mikroskopia topografie

12:00-12:15

Siba Suleiman, Michal Novotný, Ivan Černušák: On the applicability of MP2.5 method in atmospheric reactivity

12:15-12:30

Kateřina Fialová, Martin Vlk, Ján Kozempel: Syntéza diglykolamidových extrahentů zakotvených na polymerní matrici

12:30-12:45

Ivana Bonková, Marcel Miglierini, Marek Bujdoš: Aplikácie Mössbauerovej spektrometrie pri štúdiu biologických materiálov

12:45-13:00

Lukáš Pašteka, Marcel Miglierini: Charakterizácia ocele PB6243/2007 pomocou Mössbauerovej spektrometrie

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV