Konferencia "Geochémia 2023"

"GEOCHÉMIA 2023“ - vedecká konferencia s dlhoročnou tradíciou - 26. ročník konferencie bol organizovaný v novom jarnom termíne a miestom konania konferencie bolo Kongresové centrum SAV ACADEMIA v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách. Aj tento ročník bol organizovaný v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) v rámci národného projektu 3 Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, ktorý umožnil zvyšovať kvalitu tejto konferencie v jej celkovom formáte.

 

 

Informácie o konferencii GEOCHÉMIA 2023

termín konferencie: 26. 4. - 28. 4. 2023

miesto konania: Kongresové centrum SAV ACADEMIA, STARÁ LESNÁ (Vysoké Tatry)

 

odborní garanti:

prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD. (PriF UK)

RNDr. Jozef Kordík, PhD. (ŠGÚDŠ Bratislava)

doc. RNDr. Martin Urík, PhD. (PriF UK)

Ing. Petr Lacina, Ph.D. (GEOtest, a. s., Brno)

 

čestné predsedníctvo:

Mgr. Michal Maco (SAŽP)

RNDr. Igor Slaninka, PhD. (ŠGÚDŠ BA)

Ing. Peter Cirják, PhD. (MŽP SR)

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc. (PriF UK BA)

 

Organizátori:

Slovenská asociácia geochemikov (SAGCH)

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)

 

Viac informácii vrátane zborníka z konferencie „GEOCHEMIA 2023“ nájdete na stránke SAGCH - http://www.sagch.eu/download.php?list.30