Konferencia "Geochémia 2019"

   V dňoch 3.12. až 4.12. 2019 sa konala 22. ročník vedeckej konferencie GEOCHÉMIA 2019. V tomto roku oslavovala Katedra geochémie PRIF UK svoje okrúhle 50 výročie od jej založenia, preto sa organizačný výbor rozhodol usporiadať konferenciu v priestoroch Účelového zariadenia NR SR v Častej Papierničke, lokalizovaného v prostredí Malých Karpát, 40 km od Bratislavy.

 

Plagát

Plagát [.jpg]