Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia "Geochémia 2019"

V dňoch 3.12. až 4. 12. 2019 sa bude konať 22. ročník vedeckej konferencie GEOCHÉMIA 2019. V tomto roku oslavuje Katedra geochémie PRIF UK svoje okrúhle 50 výročie od jej založenia, preto sa organizačný výbor rozhodol usporiadať konferenciu v priestoroch Účelového zariadenia NR SR v Častej Papierničke, lokalizovaného v prostredí Malých Karpát, 40 km od Bratislavy.

Bližšie informácie o konferencii, možnostiach ubytovania a spôsobe prihlásenia - na web stránke SAGCH  - www.sagch.eu/page.php (link na online registráciu: www.sagch.eu/e107_plugins/survey/survey.php).

Konferencia GEOCHÉMIA je tradičným miestom, kde sú prezentované najnovšie poznatky z geochemickej problematiky rôznych vedeckých zameraní, orientovaných na základný výskum, ako aj výsledky z aplikovaného výskumu a prieskumu životného prostredia.

Plagát

Plagát [.jpg]