Konferencia "Geochémia 2017"

Konferencia Geochémia 2017 - jubilejný 20. ročník

Ciele konferencie a fotky

Dátum konania: 6. až 7. decembra 2017

Miesto konania: Častá – Papiernička, účelové zariadenie NR SR,

Organizátori:

  • Slovenská asociácia geochemikov
  • Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava (Oddelenie geochémie životného prostredia)
  • Univerzita Komenského v Bratislave (Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie)


Program [.pdf]
 
Viac informácií o konferencií nájdete na http://www.sagch.eu


RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.
jurkovicfns.uniba.sk
Prírodovedecká fakulta
Katedra geochémie