Konferencia "Geochémia 2022"

Tradičná vedecká konferencia „GEOCHÉMIA 2022“, ktorá sa každoročne koná prvý decembrový týždeň v danom roku, pričom v roku 2022 to bol jubilejný 25. ročník konania konferencie. Miestom konania konferencie bolo kúpeľné mesto Piešťany. Aktuálny ročník bol opäť organizovaný v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) v rámci národného projektu 3 Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, ktorý umožňuje zvyšovať kvalitu tejto konferencie v jej celkovom formáte.

Viac informácii vrátane zborníka z konferencie „GEOCHEMIA 2022“ nájdete na stránke SAGCH - http://www.sagch.eu/download.php?list.28