Konferencia "Geochémia 2021"

Tradičná vedecká konferencia „GEOCHÉMIA 2021“ sa konala po 24-krát (Hotel SENEC**** Slnečné jazerá) a tento ročník bol organizovaný v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) v rámci národného projektu 3 Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Napriek komplikovanej situácii, ktorá neumožňovala významné plánovanie a organizovanie akcií s prezenčnou účasťou prednášajúcich a prihlásených hostí, sa organizátori podujali toto vedecké podujatie zorganizovať v plnej forme. Žiaľ mimoriadne zhoršenie situácie na Slovensku týždeň pred začiatkom konferencie, znemožnilo uskutočnenie konferencie v plánovanom termíne, ale organizačný výbor sa rozhodol presunúť konanie konferencie na jar 2022 (6.-8.apríl 2022), s výhľadom na zlepšenú situáciu a možnosť prezenčnej resp. hybridnej formy konferencie. Dôvodom presunutia konferencie boli najmä zaujímaví účastníci a prednášajúci, ktorých prezenčná forma prednášania predstavovala výrazne silnejší pocit ako online prezentácia.

 

Viac informácii vrátane zborníka z konferencie „GEOCHEMIA 2021“ nájdete na stránke SAGCH - http://www.sagch.eu/download.php?list.27