Konferencia "Geochémia 2016"

Program konferencie Geochémia 2016 [.pdf]

Začiatok 30. nov. 2016 08.00 hod.

Koniec 01. dec. 2016 13.30 hod.

Miesto ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava, Slovenská republika

Vedný odbor Prírodné vedy

Typ podujatia Konferencia

Cieľová skupina odborná verejnosť

Popis

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, Slovenská asociácia geochemikov a Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave Vás pozývajú na vedeckú konferenciu GEOCHÉMIA 2016.