Konferencia "Geochémia 2020"

Aj v roku 2020 sa konala konferencia GEOCHÉMIA 2020. 

                           

Napriek komplikovanej situácii, ktorá neumožnila významné plánovanie a organizovanie podujatí s vyšším počtom účastníkov, sa v roku 2020 konal 23. ročník konferencie GEOCHÉMIA 2020 v "online priestore".

Organizátori:
Slovenská asociácia geochemikov

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava - Oddelenie geochémie životného prostredia
Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie.

Dátum konania: 3. až 4. decembra 2020
Miesto konania: Štátny geologický ústav 

                           Dionýza Štúra

                           Mlynská dolina 1

                           Bratislava