Konferencia "Geochémia 2018"

5. – 6. 12. 2018 ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava

Ciele konferencie a fotky

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA BRATISLAVA

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA GEOCHEMIKOV

UNIVERZITA KOMENSKÉHO v BRATISLAVE, PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA, Katedra geochémie

Vás pozývajú

na vedeckú konferenciu

Geochémia 2018

* termín konferencie: 5. 12. – 6. 12. 2018

* miesto konania: ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava

* odborní garanti:

 • prof. RNDr. EDGAR HILLER, PhD. (PRIF UK BRATISLAVA)
 • RNDr. IGOR SLANINKA, PhD. (ŠGÚDŠ BRATISLAVA)
 • ING. PETR LACINA, PhD. (GEOTEST, A.S. BRNO)


* čestné predsedníctvo:

 • RNDr. VLASTA JÁNOVÁ, PhD. (MŽP SR)
 • Ing. BRANISLAV ŽEC, CSc. (ŠGÚDŠ BA)
 • Doc. RNDr. MILAN TRIZNA, PhD. (PriF UK BA)


* organizačný výbor:

 • RNDr. ĽUBOMÍR JURKOVIČ, PhD. (PRIF UK BA)
 • RNDr. JOZEF KORDÍK, PhD. (ŠGÚDŠ BA)
 • Doc. RNDr. ONDREJ ĎURŽA, CSC. (PRIF UK BA)
 • Mgr. MICHAL JANKULÁR, PhD. (ŠGÚDŠ BA)
 • Mgr. TATSIANA KULIKOVA (PRIF UK BA)

Organizátor

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA GEOCHEMIKOV (SAGCH)

http://www.sagch.eu

igor.slaninka@geology.sk 02/59375184

lubomir.jurkovic@uniba.sk 02/60296223

Bližšie informacie http://www.sagch.eu/page.php?6

Program

Program   [.pdf]    [.jpg1]   [.jpg2]

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší

Druhá strana programu .jpg

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší