Ocenenie Vedec roka 2021 - prof. Prokop

Prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc. sa stal Vedcom roka 2021. Titul Vedec roka SR je ocenenie, ktoré každoročne udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vedcom za najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume v predchádzajúcom roku na Slovensku. Dňa 14.6.2022 si prof. Prokop prevzal ocenenie v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK. Viac foto(audio)dokumentácie na nasledovných adresách: 

https://www.youtube.com/watch?v=O62qdidSJsI

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14067/333671#1528