Svadobné kŕmenie je pre samcov nákladné

Samce mnohých druhov živočíchov, najmä článkonožcov a vtákov, sú charakteristické predávaním svadobného daru samiciam. U pavúkovcov sú však dary pomerne zriedkavé. Lovčík hájny (Pisaura mirabilis) je výnimočný druh pavúka, pretože samec ponúka samici pred kopuláciou svadobný dar, ktorý pozostáva z koristi (napr. drobný hmyz) zabalenej do pavúčieho vlákna. Člen našej katedry Prof. Pavol Prokop z Prif UK a dr. Jan Okrouhlík z Prif JU v Českých Budejoviciach skúmali, či je nosenie darov pre samce fyziologicky nákladné. Samce testovali jednotlivo a merali, koľko CO2 vylúčia, keď v chelicerách držia svadobný dar (mŕtveho švába) a bez daru. Nosenie svadobného daru sa ukázalo byť oveľa nákladnejšie, ako autori výskumu predpokladali; samce s darom zvýšili produkciu CO2 až o 37 %. Znamená to, že nosenie darov nie je triviálna aktivita, ale môžu si ju dovoliť iba fyzicky zdatné samce, čo naznačuje že evolúcia svadobného kŕmenia môže byť u lovčíkov formou čestnej signalizácie (honest signaling). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/een.13008

Fotogaléria

Po kliknutí na obrázok sa fotografia zväčší. Pri podržaní kurzora myši na obrázku sa ukáže titulok fotografie. :)

Meranie vylučovania CO2 pomocou respirometrie v laboratóriu PriF JU. Autor: P. Prokop, 2021