Prečo majú snežienky korunu obrátenú smerom dolu a prečo majú na okvetných lupienkoch zelené škvrny?

Výskum tímu pod vedením prof. Prokopa (prof. Prokop, dr. Zvaríková, prof. Fedor, Mgr. Ježová) priniesol zaujímavé výsledky pri testovaní hypotézy o evolučnom vzťahu "dizajn kvetu snežienky jarnej (Galanthus nivalis L.) vs. úspech u opeľovačov". Autori na testovanie používali čmele zemné (Bombus terrestris L.) z komerčného chovu, čiže také, ktoré so snežienkami nikdy neprišli do kontaktu. Tie výrazne preferovali snežienky, ktoré mali "nasilu" otočené koruny smerom hore (Obr. B), čo naznačuje, že visiaca koruna (Obr. A) nie je pre opeľovače atraktívna a teda má zrejme inú funkciu. Čmele prirodzene preferujú tie kvety, ktoré sú otočené smerom hore, pretože v nich zrejme lepšie vidia pohlavné orgány a cesta k nektáriám je tak jednoduchšia. S najväčšou pravdepodobnosťou majú z toho dôvodu snežienky zelené škvrny na okvetných lupienkoch. Keď boli totiž tieto natreté na bielo (Obr.C), visiace koruny boli pre čmele absolútne neatraktívne. Autori majú za to, že zelená škvrna naviguje opeľovače na miesto, kde je nektár. Zelené škvrny na umelo otočených kvetoch nehrali žiadnu úlohu, koruna smerom hore je pre čmele jednoducho atraktívnejšia. Výsledky tohto výskumu síce poskytli vysvetlenia na základné hypotézy avšak pripravili aj pôdu pre ďalšie výskumné otázky a teórie. Ultimátny dôvod koruny otočenej smerom dole (lepšia ochrana pred poveternostnými podmienkami ako dážď zrieďujúci nektár, či sneh devastujúci kvet; alebo lepšie uvoľňovanie peľu?), či dizajnu samotnej zelenej škvrny (konkrétny tvar a jeho fenotypová plasticita vo vzťahu k podmienkam v akých snežienky rastú), sú na dlhom zozname otázok, ktorým sa autori plánujú venovať v budúcnosti. 

Viac si môžte prečítať na tomto linku:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15592324.2020.1807153

Fotogaléria

Po kliknutí na obrázok sa fotografia zväčší. Pri podržaní kurzora myši na obrázku sa ukáže titulok fotografie. :)

Autorka: Z. Ježová, 2020
Autorka: Z. Ježová, 2020