Participácia na medzinárodnom projekte Višegrádskeho fondu

Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny od 1.6.2021 patrí medzi spoluriešiteľov medzinárodného projektu Visegrad and Ukraine Dialogues on Climate Change and Sustainable Development zameraného na tému klimatickej zmeny a s ňou súvisiaceho udržateľného rozvoja. Cieľom projektu je budovanie medzinárodnej vedecko-spoločenskej infraštruktúry a zdieľaní poznatkov a vedomostí na poli súčasných environmentálnych problémov dotýkajúcich sa klimatickej zmeny.

 

Fórum od 9. do 11. septembra 2021 v hybridnom formáte - zborník abstraktov na stiahnutie.

V rámci Višegrádskeho projektu sa v dňoch 9.9.-11.9.2021 uskutoční medzinárodné  fórum "Climate Change and Sustainable Development: New Challenges of the Century",na Petro Mohyla Black Sea National University v meste Mikolayiv na Ukrajine. Fórum prebehne v hybridnom formáte (online aj offline). Viac informácií nájdete na tomto linku https://chmnu.edu.ua/zaproshuyemo-do-uchasti-v-mizhnarodnomu-forumi-zmina-klimatu-ta-stalij-rozvitok-novi-vikliki-stolittya/