Koľko druhov strapiek (Thysanoptera) u nás žije a ktoré sú nebezpečné?

Podľa najnovšej publikácie z dielne tímu aplikovanej ekológie hmyzu v zložení dr. Zvaríková, dr. Masarovič, prof. Fedor a prof. Prokop, máme v súčasnosti na Slovensku popísaných 189 druhov strapiek (Thysanoptera). Aj keď veľkú väčšinu tvoria druhy, ktoré sú ekonomicky a fytosanitárne len málo významné, 35 druhov predstavuje nebezpečné rastlinné škodce. Frankliniella occidentalis je zaradená do zoznamu EPPO A2 ako škodca, ktorého výskyt je potrebné monitorovať a regulovať kvôli potenciálnym veľkým ekonomickým konsekvenciám spojeným s premnožením tohto druhu. Strapky sú celosvetovo vnímané ako hrozba aj kvôli tomu, že sú schopné prenášať veľmi nebezpečné rastlinné tospovírusy. Takých máme súčasnosti na Slovensku 5 druhov. Súčasný fenomén synergie globalizácie a klimatickej zmeny značne podporuje invázny potenciál niektorých polyfágnych, dokonca aj tropických druhov ako napríklad Hercinothrips femoralis, Microcephalothrips abdominalis (nepôvodné elementy), či Limothrips cerealium a L. denticornis (naše pôvodné druhy)...

Viac sa dočítate na tomto linku:

https://www.agriculturejournals.cz/web/pps.htm?type=article&id=87_2020-PPS 

Article doi: 10.17221/87/2020-PPS 

Fotogaléria

Po kliknutí na obrázok sa fotografia zväčší. Pri podržaní kurzora myši na obrázku sa ukáže titulok fotografie. :)