Saga stepná (Saga pedo) na Devínskej Kobyle

Saga stepná (Saga pedo) na Devínskej Kobyle. Autori: M. Zvaríková a P. Prokop, 11.7.2019

Aj napriek v minulosti doloženým informáciám o výskyte ekosozologicky významného druhu Saga pedo (saga stepná) na Devínskej Kobyle, bola vierohodnosť týchto informácií (po častých návštevách bez vlastných pozorovaní) pre súčasnosť čiastočne zahmlená. V rámci terénneho výskumu sa dr. Zvaríkovej a prof. Prokopovi podarilo pozorovať tri samice (odfotografovať sa podarilo len dve) tohto druhu na 1 m2 bylinnej vegetácie xerotermných lúk Devínskej Kobyly na lokalite Sandberg. Saga stepná sa na Devínskej Kobyle nielenže nachádza, dokonca sa zdá, že aj v zaujímavých abundanciách. Je to náš najväčší druh kobylky, rozmnožujúci sa partenogeneticky, pretože Slovensko leží v severnej hranici areálu jej rozšírenia. Samce z nášho územia nie sú pozorované. Sú to práve xerotermné (stepné až polopúštne) podmienky južných svahov Devínskej Kobyly, ktoré podmieňujú výskyt tohto vzácneho druhu, čo len podčiarkuje potrebu správnych a efektívnych manažmentových a ochranárskych zásahov do biotopov tejto lokality...

Fotogaléria

Po kliknutí na obrázok sa fotografia zväčší. Pri podržaní kurzora myši na obrázku sa ukáže titulok fotografie. :)