Konferencie

Študentská vedecká konferencia21. 04. 2021

v stredu 21.apríla 2021

Posterová sekcia - Študentská vedecká konferencia19. 04. 2021

Online: Bude prístupná od pondelka 19.04.2021 do ukončenia konferencie #eŠVK2021, a to v MS Teams miestnosti POSTER. Pod jednotlivými postermi je možné...

Zborník zo Študentskej vedeckej konferencie16. 12. 2020

Zborník recenzovaných prác študentov

Študentská vedecká konferencia18. 11. 2020

v stredu 18. novembra 2020 on-line MS Teams

Conference - Translational Research in Oncology 28. 08. 2020

and the Chances for Interdisciplinary Cooperation

Konferencia GEOCHÉMIA 201903. 12. 2019

v dňoch 3. a 4.12.2019 sa bude konať 22. ročník vedeckej konferencie GEOCHÉMIA 2019.

Konferencia inovatívneho VYučovania – KiVY20. 11. 2019

Termín: 20.11.2019 o 8:00 hod. Miesto: PriF UK Bratislava. Pre študentov učiteľských študijných programov a všetkých študentov, ktorí majú záujem o...

46. konferencia Českej a Slovenskej Etologickej Spoločnosti07. 11. 2019

7.-10.11.2019, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina

Katedra jazykov PriF UK sa zúčastnila na konferencii.15. 10. 2019

Program podujatia sa zameriava na učiteľov anglického jazyka na všetkých úrovniach vzdelávania.

Medzinárodná konferencia XX. Štiavnické dni 201901. 10. 2019

1.-3.10.2019 Banská Štiavnica; Organizuje: Katedra jadrovej chémie PriF UK