Konferencie

Conference - Translational Research in Oncology 28. 08. 2020

and the Chances for Interdisciplinary Cooperation

Konferencia GEOCHÉMIA 201903. 12. 2019

v dňoch 3. a 4.12.2019 sa bude konať 22. ročník vedeckej konferencie GEOCHÉMIA 2019.

Konferencia inovatívneho VYučovania – KiVY20. 11. 2019

Termín: 20.11.2019 o 8:00 hod. Miesto: PriF UK Bratislava. Pre študentov učiteľských študijných programov a všetkých študentov, ktorí majú záujem o...

46. konferencia Českej a Slovenskej Etologickej Spoločnosti07. 11. 2019

7.-10.11.2019, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina

Katedra jazykov PriF UK sa zúčastnila na konferencii.15. 10. 2019

Program podujatia sa zameriava na učiteľov anglického jazyka na všetkých úrovniach vzdelávania.

Medzinárodná konferencia XX. Štiavnické dni 201901. 10. 2019

1.-3.10.2019 Banská Štiavnica; Organizuje: Katedra jadrovej chémie PriF UK

Študentská vedecká konferencia "Chémia a technológie pre...26. 09. 2019

6.11.2019 Študentská vedecká konferencia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Konferencia Biochemické dni 201921. 09. 2019

v dňoch 21.-24.09.2019, Grand hotel Bellevue, Horný Smokovec Organizátori: Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu člen FEBS a IUBMB v...

Konferencia eto-fyziológov13. 09. 2019

13.9.2019 o 10:00 hod. Kde: aula B1-301 PriF UK, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie pozýva všetkých priateľov fyziológie a etológie na Jubilejnú...

Národná konferencia: Etika a umelá inteligenica04. 09. 2019

Termín: 11.10.2019 Miesto konania: Kongresová sála Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Bratislava, Hlboká ul.2 Organizátor: Slovenský...