Konferencie

Študentská vedecká konferencia27. 04. 2022

27. apríla 2022

Vedecká konferencia GEOCHÉMIA 202114. 04. 2022

Slovenská agentúra životného prostredia pripravuje už niekoľko rokov v rámci národného projektu INFOAKTIVITY zaujímavé informačné aktivity o environmentálnych...

Kariérne podujatie pre prírodovedcov16. 03. 2022

NextStep Science Conference 2022, 16. marca o 17:00 online cez ZOOM

Online konferencia Populárne o vede a technike: Súčasné...10. 11. 2021

10. 11. 2021 od 9.00 hod. online, konferenciu organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v rámci Centra vedecko-technických...

Mapa slovensko-americkej spolupráce05. 10. 2021

Nová mapa spolupráce predstavuje viac ako 100 vedeckých a akademických projektov medzi USA a Slovenskom.

73. zjazd chemikov06. 09. 2021

V dňoch 06.-10.09.2021 sa uskutočnil 73. zjazd chemikov organizovaný Slovenskou chemickou spoločnosťou.

Študentská vedecká konferencia21. 04. 2021

v stredu 21.apríla 2021

Posterová sekcia - Študentská vedecká konferencia19. 04. 2021

Online: Bude prístupná od pondelka 19.04.2021 do ukončenia konferencie #eŠVK2021, a to v MS Teams miestnosti POSTER. Pod jednotlivými postermi je možné...

Zborník zo Študentskej vedeckej konferencie16. 12. 2020

Zborník recenzovaných prác študentov

Študentská vedecká konferencia18. 11. 2020

v stredu 18. novembra 2020 on-line MS Teams