Konferencia COINTT 2023 Biele miesta v inováciách a transfere technológií

Dňa 24. – 25. októbra 2023 sa v hoteli Saffron v Bratislave uskutoční najväčšie podujatie na Slovensku s medzinárodnou účasťou venované témam transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania. Podujatie je určené pre vedeckovýskumných pracovníkov, podnikateľov, študentov, startupy, a ľudí, ktorí sa zaujímajú o novinky v oblasti inovácií, ochrany a komercializácie duševného vlastníctva či podnikania.

Hlavná téma tohtoročného podujatia: Biele miesta v inováciách a transfere technológií

Účasť na podujatí je bezplatná. Registrácia: https://cointt.sk/registracia/

Bližšie informácie o podujatí nájdete na webovej stránke: www.cointt.sk