Aj v týchto dňoch Vás podporujeme

24.02.2023

Aj v dňoch okolo 1. výročia začiatku hroznej ruskej agresie Prírodovedecká fakulta UK myslí na Vás a Vaše rodiny, naši milí ukrajinskí študenti.