GIS video prednášky 2024

GIS Slovakia (2024)

GIS festival kreativity, kooperácie, intelektu a vizionárskych nápadov

Konferencia sa konala v dňoch 19. až 20. marca 2024. Akciu hodnotím pozitívne, aj ohlasy boli dobré. V roku 2024 zazneli cenné príspevky, ktoré vyplnili program počas dvoch dní. Verím, že každý nadšenec gisu si mohol nájsť niečo, čo ho zaujalo. Diskusie bola plodná, a aj počas nej zaznelo množstvo zaujímavých informácií. Technicky sme bežali pod Zoom-om, ktorý sa osvedčil pre tento účel viac ako Teams. Budúci rok skúsim ešte viac popracovať na tom, aby sa akcia mohla konať aj fyzicky.

Niektoré príspevky na seba nadväzovali tematicky, niektoré boli urbanisticko - prognostické. Jedna prezentácia bola aj ekonomická, iná bola aj silne manažérska. Unikátna bola prezentácia z Prahy, ktorá bola veľmi odborná a technologická. Jedna téma bola primárne zameraná na otvorené dáta, avšak táto dnes už častá téma zaznela vo viacerých súvislostiach. Autori boli zameraní na územie Olomouckého kraja, Českej republiky, Slovenskej republiky, miest Brna, Bratislavy, Prahy, Ostravy, Jihlavy. V prípade troch prezentácií, ktoré boli silne environmentálne a vyvolanej komunikácie, takmer určite dôjde ku hlbšej spolupráci medzi mestom Bratislava a Prírodovedeckou fakultou UK.

Videozáznamy prezentácií

 

Dovidenia, dopočutia 18.3.2025 na GIS Slovakia 2025

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava   
Mgr. Peter Kaclík
GIS admin - Oddelenie dátových a priestorových analýz
Magistrát hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy
    
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava 1
Slovenská republika

+421 911 071 566
peter.kaclik@bratislava.sk
www.bratislava.sk