GIS Slovakia 2023

GIS Slovakia - festival kreativity, kooperácie, intelektu a vizionárskych nápadov

Záznamy z prednášok nájdete tu

Konferencia sa konala v dňoch 21. až 23. marca 2023.

Nasledujúca konferencia bude v marci 2024.

Kontakt na organizátora: Mgr. Peter Kaclík, email: peter.kaclikbratislava.sk

Blok urbanistický

 • Jaroslav Burian - Multikriteriální hodnoceni potenciálu rozvoje mesta pomoci modelu Urban Planner.
 • Marián Rohaľ - Územný plán mesta Bratislava a jeho úplne znenie v znení platných zmien a doplnkov v minulosti a dnes. Poloautomatizované zbieranie podnetov od občanov. Od decentralizácie k centralistickému spôsobu usporiadania dát, od šejpov ku geodatabáze.
 • Adam Juhás - Aktualizácia Urbanistickej štúdie Brownfieldy na území Bratislavy z pohľadu GIS riešení a územného plánovania.
 • Martin Pukančík - Regionálny územný plán a jeho budúcnosť.
 • Rastislav Minárik - Generačne intuitívny systém - predstavenie aplikácií Územný rozvoj a Územný plán.
 • Svetlana Belová - Realizácia suburbanizácie v regióne Vysoké Tatry. Územný plán, zákony sú trhací kalendár.

Blok snímkovací

 • Andrej Petrinec - Spracovanie laserových dát aj pre potreby orientačného behu.
 • Samuel Ferencei - Vyhodnotenie aplikácie LIDAR-ových analýz a prírodného výberu pre komáre.
 • Tomáš Goga - Spustnutá poľnohospodárska pôda na Slovensku - príklady a identifikácia.

Blok zelene

 • Martin Mikuš - Využitie ArcGIS pri starostlivosti o zeleň v mestách a obciach.
 • Branislav Kundrák - Agendová mapová aplikácia "Ochrana drevín - správne konania".

Blok klimatický

 • Eva Čulová - Reflektovanie na zmenu klímy v priestore Bratislavy.
 • Martin Pukančík - Klimatické zmeny a jej dôsledky.

Blok mestský

 • Peter Kaclík - Geoportál mesta Bratislava - vizualizácia priestorových údajov Hlavného SR Bratislava.
 • Peter Ondruš - GIS riešenia v meste Trenčín. Využitie mobilného mapovania, technickej mapy geoportálu pre laickú a odbornú verejnosť.
 • Rudolf Holos - Progres GIS-u v podmienkach Mestskej časti Staré Mesto.

Blok open source

 • Radovan Hilbert - Súboj titanov. Open Source vs. komerčné produkty, alebo je to všetko inak ?
 • Jakub Fuska - HMGIS - GIS riešenie pre Hydromeliorácie š. p. s využitím FOSS technoloógií.

Blok technologický

 • Milan Černý - 3D model mesta a jeho využitie.
 • Dagmar Kusendová - Populačný raster - perspektívny spôsob vizualizácie a spracovania dát o obyvateľstve.
 • Maroš Michalov - Unmanned aerial vehicle - využitie na Hlavnom meste Bratislava.
 • Peter Kaclík - Twin Cities - digitálne dvojičky. Virtuálne mesto, porovnania v čase, nedávnom aj historickom.

Blok empatický

 • Peter Kaclík - GIS je "len" zachytený priestor, niekedy aj čas, pohyb, rýchlosť, smer. Od tejto jednoduchej myšlienky po realizáciu geoportálu mesta Bratislava.
 • Jirka Pánek - Porovnání pocitu strachu s reálnou kriminalitou.
 • Martin Mikuš - Mapové aplikácie ako prostriedok prezentácie priestorových údajov pre širokú verejnosť.

Blok ostatné

 • Martin Tuchyňa - Zdieľanie priestorových údajov a služieb na Slovensku.
 • Katarina Juhaniakova, Peter Smíček - Pasport dopravného priestoru.

Ad Revidendum 2024 - ďalšie stretnutie bude v marci 2024


#3Dmodely, #ArcGIS, #ArcGISHub, #Bratislava, #brownfieldy, #čas, #demografia, #digitálnedvojičky, #dopravnépriestory, #dreviny, #dvojičky, #ExperienceBuilder, #GIS, #identifikácia, #klimatickézmeny, #komáre, #kriminalita, #kuchyne, #laserovédáta, #Lidar, #mapy, #mobilnémapovanie, #multikriteriálnehodnotenia, #obyvateľstvo, #ochranadrevín, #opensource, #orientačnýbeh, #pasporty, #pocitystrachu, #pohyby, #populačnérastre, #porovnanievčase, #priestorovéúdaje, #priestory, #regionálneúzemnéplány, #rozvojmesta, #rýchlosť, #smery, #spracovanieúdajov, #spustnutépôdy, #starostlivosťozeleň, #StoryMaps, #suburbanizácia, #technickémapy, #Trenčín, #TwinCities, #údaje, #UrbanPlanner, #urbanizmus, #usporiadanieúdajov, #územnéplánovanie, #územnéplány, #územnýrozvoj, #virtuálnemestá, #vizualizácia, #výruby, #VysokéTatry, #zberdát, #zeleň, #zmenaklímy

#gis #gisslovakia #conference #valueformoney #storymaps #experiencebuilder #arcgishub #twinscities #lidar #urbanplan #bratislava #roads #populationraster #visualization #suburban #hightatras #naturalselection #depression #climatechange #dronemapping #3d #arcgis #greenery #urbaplannig #thinkcity #multicriterialevalutation #urbanplanner

Schôdza cez Microsoft Teams

Pripojte sa pomocou počítačovej alebo mobilnej aplikácie

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

ID schôdze: 347 524 584 757
Prístupový kód: v6H7Kg

Stiahnuť Teams | Pripojenie na webe

Ďalšie informácie | Možnosti schôdze