GIS festival

GIS festival kreativity, kooperácie, intelektu a vizionárskych nápadov

online cez MS Teams https://tinyurl.com/gis-slovakia

Utorok 21.3.2023

09:09 - 09:30 Krátke predstavenie cieľov podujatia, účastníkov

09:30 - 10:00 Peter Kaclík - GIS je "len" zachytený priestor, niekedy aj čas, pohyb, rýchlosť, smer

10:35 - 11:05 Martin Mikuš - Využitie ArcGIS pri starostlivosti o zeleň v mestách a obciach

11:10 - 11:40 Svetlana Belová - Realizácia suburbanizácie v regióne Vysoké Tatry. Územný plán, zákony sú trhací kalendár

11:40 - 12:40 Obedná prestávka

12:40 - 13:10 Radovan Hilbert - Súboj titanov. Open Source vs. komerčné produkty, alebo je to všetko inak ?

13:15 - 13:45 Eva Čulová - Reflektovanie na zmenu klímy v priestore Bratislavy

13:50 - 14:20 Andrej Petrinec - Spracovanie laserových dát aj pre potreby orientačného behu

14:25 - 14:55 Martin Pukančík - Klimatické zmeny a jej dôsledky

15:00 - 15:30 Branislav Kundrák - Agendová mapová aplikácia "Ochrana drevín - správne konania"

15:30 - 16:00 Olovrant / Káva

16:00 - 16:30 Samuel Ferencei - Vyhodnotenie aplikácie LIDAR-ových analýz a prírodného výberu pre komáre

16:35 - 17:05 Peter Ondruš - GIS riešenia v meste Trenčín. Využitie mobilného mapovania, technickej mapy geoportálu pre laickú a odbornú verejnosť.

17:05 - 17:17 Čo deň dal

Streda 22.3.2023

09:09 - 09:39 Dagmar Kusendová - Populačný raster - perspektívny spôsob vizualizácie a spracovania dát o obyvateľstve

09:45 - 10:15 Jaroslav Burian - Multikriteriální hodnoceni potenciálu rozvoje mesta pomoci modelu Urban Planner

10:20 - 10:50 Marián Rohaľ - Územný plán mesta Bratislava a jeho úplne znenie v znení platných zmien a doplnkov v minulosti a dnes. Poloautomatizované zbieranie podnetov od občanov. Od decentralizácire k centralistickému spôsobu usporiadania dát, od šejpov ku geodatabáze

10:55 - 11:25 Jakub Fuska - HMGIS - GIS riešenie pre Hydromeliorácie š. p. s využitím FOSS technoloógií

11:25 - 12:25 Obedná prestávka

12:25 - 12:55 Adam Juhás - Aktualizácia Urbanistickej štúdie Brownfieldy na území Bratislavy z pohľadu GIS riešení a územného plánovania

13:00 - 13:30 Rastislav Minárik - Generačne intuitívny systém - predstavenie aplikácií Územný rozvoj a Územný plán

13:35 - 14:05 Martin Pukančík - Regionálny územný plán a jeho budúcnosť

14:10 - 14:40 Milan Černý - 3D model mesta a jeho využitie

14:45 - 15:15 Tomáš Goga - Spustnutá poľnohospodárska pôda na Slovensku - príklady a identifikácia

15:15 - 15:45 Olovrant / Káva

15:45 - 16:15 Jirka Pánek - Porovnání pocitu strachu s reálnou kriminalitou

16:20 - 16:50 Martin Tuchyňa - Zdieľanie priestorových údajov a služieb na Slovensku

16:50 - 17:17 Čo deň dal

Štvrtok 23.3.2023

9:09 - 9:39 Martin Mikuš - Mapové aplikácie ako prostriedok prezentácie priestorových údajov pre širokú verejnosť

9:45 - 10:15 Maroš Michalov - Unmanned aerial vehicle - využitie na Hlavnom meste Bratislava

10:20 - 10:50 Katarína Juhaniaková, Peter Smiček - Pasport dopravného priestoru

10:55 - 11:25 Peter Kaclík - Twin Cities - digitálne dvojičky. Virtuálne mesto, porovnania v čase, nedávnom aj historickom

Ak sa nakontrahujú ešte príspevky, tak:

11:25 - 12:25 Obedná prestávka

12:25 - 12:55
13:00 - 13:30
13:35 - 14:05
14:10 - 14:40
14:45 - 15:15
15:15 - 15:45 Olovrant / Káva
15:45 - 16:15
16:20 - 16:50
16:50 - 17:17 Ad Revidendum 2024


#3Dmodely, #ArcGIS, #ArcGISHub, #Bratislava, #brownfieldy, #čas, #demografia, #digitálnedvojičky, #dopravnépriestory, #dreviny, #dvojičky, #ExperienceBuilder, #GIS, #identifikácia, #klimatickézmeny, #komáre, #kriminalita, #kuchyne, #laserovédáta, #Lidar, #mapy, #mobilnémapovanie, #multikriteriálnehodnotenia, #obyvateľstvo, #ochranadrevín, #opensource, #orientačnýbeh, #pasporty, #pocitystrachu, #pohyby, #populačnérastre, #porovnanievčase, #priestorovéúdaje, #priestory, #regionálneúzemnéplány, #rozvojmesta, #rýchlosť, #smery, #spracovanieúdajov, #spustnutépôdy, #starostlivosťozeleň, #StoryMaps, #suburbanizácia, #technickémapy, #Trenčín, #TwinCities, #údaje, #UrbanPlanner, #urbanizmus, #usporiadanieúdajov, #územnéplánovanie, #územnéplány, #územnýrozvoj, #virtuálnemestá, #vizualizácia, #výruby, #VysokéTatry, #zberdát, #zeleň, #zmenaklímy

#gis #gisslovakia #conference #valueformoney #storymaps #experiencebuilder #arcgishub #twinscities #lidar #urbanplan #bratislava #roads #populationraster #visualization #suburban #hightatras #naturalselection #depression #climatechange #dronemapping #3d #arcgis #greenery #urbaplannig #thinkcity #multicriterialevalutation #urbanplanner

Schôdza cez Microsoft Teams

Pripojte sa pomocou počítačovej alebo mobilnej aplikácie

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

ID schôdze: 347 524 584 757
Prístupový kód: v6H7Kg

Stiahnuť Teams | Pripojenie na webe

Ďalšie informácie | Možnosti schôdze