GIS Slovakia 2024

19.-21.03.2024

Ak by ste sa chceli zúčastniť akcie GIS Slovakia 2024 od 19.3 do 21.3.2024 buď ako účastník, alebo priamo participovať prezentáciou, dajte mi vedieť
https://geoportal.bratislava.sk/

Môžem vás zaradiť medzi účastníkov, následné pripojenie bude jednoduchšie. V každom prípade link a možnosť pripojiť sa bude platiť až do skončenia podujatia pre kohokoľvek.

Ak viete pozvánku posunúť, budem vám vďačný.

Položka do kalendára
https://us06web.zoom.us/meeting/tZUvduCopz4jHdN_IPWrVmMxOcmLn2MQuJIT/ics?icsToken=98tyKuGprDojGt2QuR6ARpwcAIj4XfTxmCVEgqdzozbVNDJlby7uGeFPHrwtPenF

Pripojenie na online ZOOM - Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/81219095977?pwd=bWvaUGwUzqmG3lzfLSYj7daqzHaX72.1  
Meeting ID: 812 1909 5977
Passcode: 766186

Prezentácie v roku 2024:

19.3.2024 (utorok)

9:19 - Zahájenie konferencie, krátke predstavenie prezentujúcich

9:25 - 9:55 Oldřich Rypl, Jaroslav Burian: Agregace datových zdrojů pro tvorbu reprezentativní vrstvy distribuce obyvatelstva Olomouckého kraje

10:05 - 10:35 Andrej Petrinec: Štúdium spádových oblastí, ich vplyv na zákaznícku lojalitu a potenciál pre rast predaja

10:45 - 11:15 Jan Popelínský „Open data na data.Brno – ArcGIS Hub, PostgreSQL a jiné lahůdky“

11:25 - 13:00 Obedná prestávka

13:05 - 13:35 Jiří Komínek: Evaluace dat bikesharingu, zejména ve smyslu zapojení do plánování města

13:45 - 14:15 Hana Bobáľová, Miroslav Kožuch: Hodnotenie mestskej zelene v Bratislave na podklade voľne dostupných dátových zdrojov

14:25 - 14:55 Róbert Spál: Geoportál Praha - správa služieb pomocou Notebook servera

15:05 - 15:25 Marián Rohaľ - Využitie digitálnych geografických nástrojov pri koordinovaní a evidencií projektov

20.3.2024 (streda)

9:19 - Zahájenie konferencie

9:20 - 9:50 Libuše Dobrá: Databáze Ostravských projektů (DOP)

10:00 - 10:30 Oldřich Bittner, Jaroslav Burian: Modelování budoucích scénářů potenciálu území - případová studie města Jihlavy

10:40 - 11:20 Martin Jančovič: Hodnotenie stavu ekosystémových služieb pre Bratislavu s výhľadom na rok 2050

11:30 - 13:00 Obedná prestávka

13:05 - 13:35 Miriam Janušková, Katarína Juhaniaková: Sekcia správy a údržby ciest - opravy plánované v roku 2024

13:45 - 14:15 Peter Kaclík: Adresné body Slovenska a ich použitie napr. v krízovej infraštruktúre

Časy sa budú pravdepodobne ešte meniť.

Ostatné prezentácie sú ešte v riešení, časy budú upresnené.

GIS Slovakia 2023

Máme za sebou celkom úspešnú premiéru v roku 2023 (GIS Slovakia 2023).
https://geoportal.bratislava.sk/pfa/apps/storymaps/stories/beff0812a71648278d6d03c14887f7b8
Akcie sa zúčastnilo viac ako 150 účastníkov. Prezentovaných bolo 27 príspevkov.

Kontakt

Peter Kaclík
email: peter.kaclikbratislava.sk
web:  https://geoportal.bratislava.sk/