2017/10/10 Národná konferencia: Etické problémy vo vede a technológiách

Záštita: Slovenská komisia pre UNESCO, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Organizátor: Slovenský výbor pre bioetiku SK pre UNESCO

Termín: 10.10.2017

Miesto konania: Kongresová sála Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí  SR, Bratislava,  Hlboká ul.2

Registrácia účastníkov (žiadny registračný poplatok, občerstvenie bude zabezpečené) do 30. septembra 2017 na adresy marta.kollarovauniba.sk  alebo  lubica.lacinovasavba.sk

Časový harmonogram konferencie:

8:30 – 9:30   registrácia účastníkov
 
9:30 – 9:40   otvorenie konferencie
 

  • 09:40 – 10:10  Marta Kollárová: Etické výzvy v súčasnosti
  • 10.10 – 10:40  Josef Šmajs: Etické implikace techniky
  • 10:40 – 11:10  Ivana Budinská: Prečo a ako máme vyvíjať morálne roboty?


11:10 - 11:30   prestávka

  • 11:30 – 12:00  Štefan Luby: Nanoetika
  • 12:00 – 12:30  Ľubica Lacinová: Dialóg o životnom prostredí medzi vedcami a politikmi: konflikt poznania a hodnôt ?
  • 12:30 – 13:00  Ľudevít Kadaši: Štúdium ľudského genómu – vybrané etické dilemy pri využití jeho výsledkov


13:00 - 14:00   obedová prestávka

  • 14:00 - 14:30  Ľubomír Tomáška: Syntetická biológia: Aktuálne možnosti a perspektívne výzvy
  • 14:30 – 15:00  Vasil Gluchman: Bioetika a globálne konflikty
  • 15:00 – 15:30  Emil Višňovský: Hodnota ľudského života v ére info-techno-kultúry
  • 15:30 – 16:00  Branislav Fábry: Právne otázky na konci života


16:00    ukončenie konferencie