Konferencie

2018/09/12-14 Genetická konferencia12. 09. 2018

Genetická spoločnosť Gregora Mendela organizuje pri príležitosti 50. výročia založenia katedry genetiky PriF UK Genetickú konferenciu, ktorá sa uskutoční...

2018/04/25 Študentská vedecká konferencia25. 04. 2018

Termín: 25. apríla 2018 Registrácia prihlášok a príspevkov do 23.03.2018 Študenti bakalárskeho, magisterského (inžinierskeho) a doktorandského štúdia (bez...

2017/12/06 Konferencia Geochémia 201706. 12. 2017

Dátum konania: 6. až 7. decembra 2017 Miesto konania: Častá – Papiernička, účelové zariadenie NR SR

2017/10/10 Národná konferencia: Etické problémy vo vede a...10. 10. 2017

Termín: 10.10.2017 Miesto konania: Kongresová sála Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Bratislava, Hlboká ul.2

2017/04/26 Študentská vedecká konferencia26. 04. 2017

Kedy: 26.apríla 2017 Študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia majú príležitosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce.

2016/11/30 Vedecká konferencia Geochémia 201630. 11. 2016

Kedy: 30.11.–1.12.2016 Miesto konania: ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava

2016/06/01-03 Medzinárodná konferencia ScienEdu 2016...01. 06. 2016

Kedy: 1.-3.6.2016, Kde: PriF UK, Bratislava, Organizuje: Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

ŠVK PriF UK 2016 ocenení študenti27. 04. 2016

Na Študentskej vedeckej konferencii PriF UK 2016 (27.04.2016) bolo odovzdaných celkom 10 diplomov a 10 balíkov rôznych cien.

2016/04/27 Študentská vedecká konferencia27. 04. 2016

Kedy: 27.apríla 2016