Katedra jazykov PriF UK sa zúčastnila na medzinárodnej konferencii.

Katedra jazykov PriF UK sa zúčastnila na medzinárodnej konferencii, ktorú  organizuje Bridge - English Language Center v  spolupráci so záujmovou skupinou IATEFL - LAMSIG. Program podujatia sa zameriava na učiteľov anglického jazyka na všetkých úrovniach  vzdelávania. V priebehu dvoch dní mali pracovníci katedry jazykov možnosť zúčastniť sa na množstve zaujímavých workshopov a plenárnych zasadnutí, ktoré poskytujú uznávaní odborníci v oblasti ELT z celého sveta. Konferencia sa konala 7. a 8. júna 2019 v Bratislave. Viac informácií o podujatí nájdete na http://eltforum.sk/.

Foto [.jpg]