BAKALÁRSKE štúdium

Prijímačky na Bc. štúdium

Bakalárske štúdium na Prif UK v Bratislave

Štátne záverečné skúšky - komisie, termíny

Informácie k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy program environmentalistika

- Environmental Section of Faculty offers new Study Programme for bachelors in English: Environmental Studies

Dôležité termíny:

15.1.-15.3.2024 - podanie elektronickej prihlášky na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

13.6.2024 - prijímacie skúšky (oznam)

Imatrikulácie

16.10.2019 o 11:30 v Aule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom nám. 6 budú imatrikulácie prvákov bakalárskeho študijného programu Environmentalistika. Od 10:00 bude v Aule prebiehať ich prezentácia a nácvik. Nezabudnite prísť v spoločenskom odeve a obuvi (príkaz Rektora UK v Bratislave č. 2/2012). :)

Promócie

13.10.2023 o 15:00 v Aule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom nám. 6 budú promócie úspešne ukončených bakalárov študijného programu Environmentalistika

Bakalárske štúdium v programe "Environmentalistika"

- študijné ročenky

- TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC na šk. rok 2020/2021

- náležitosti záverečnej práce

- odoslanie práce do AIS (čítajte pozorne a do konca!!!)

Bakalárske štátnice (PREZENČNE)

Bakalárske práce treba nahrať do systému AIS najneskôr do pondelka 20. mája 2024 (vrátane).

* * *

Od roku 2024 sa ZP odovzdávajú LEN ELEKTRONICKY. Odovzdanie tlačenej verzie ZP do katedrovej knižnice je dobrovoľné. Licenčnú zmluvu tlačiť a podpisovať netreba, stačí jej vyplnenie v AISe. 

* * *

Bakalárske štátnice (PREZENČNE)

Bakalárske ústne skúšky (environmentalistika) - obhajoby: 

19.6.2024 (streda, harmonogram) o 9:00 hod. v AMOSe