MAGISTERSKÉ štúdium

Prijímačky na Mgr. štúdium

Magisterské štúdium na Prif UK v Bratislave

- sylaby pre prijímacie skúšky na magisterské štúdium v študijnom odbore Ochrana a využívanie prírody (od januára 2020 ekologické a environmentálne vedy), v programe "Environmentálna ekológia" (do februára 2016 Ochrana a využívanie prírody a krajiny) (aktualizované 24.2.2012)

Dôležité termíny:

1.4.-31.5.2022 - podanie elektronickej prihlášky na Mgr. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

28.6.2022 - prijímacie skúšky na magisterské štúdium na Katedre (oznam)

Promócie

27.10.2022 o 14:00 v Aule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom nám. 6 budú promócie úspešne ukončených magistrov študijného programu Environmentálna ekológia

Magisterské štúdium v programe "Environmentálna ekológia"

- študijné ročenky

- TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC na šk. rok 2020/2021

- okruhy štátnicových otázok pre jednoodborové štúdium (platné od šk.r. 2016/2017) - nové!!!

- okruhy štátnicových otázok pre pedagogické štúdium (aktualizované 9.3.2017)

- náležitosti záverečnej práce

- odoslanie práce do AIS (čítajte pozorne a do konca!!!)

Magisterské štátnice (PREZENČNE)

Diplomové práce treba nahrať do systému AIS najneskôr do pondelka 2. mája 2022.

* * *

ZMENA!!! v roku 2022 sa ZP odovzdávajú LEN ELEKTRONICKY. Odovzdanie tlačenej verzie ZP do katedrovej knižnice je dobrovoľné. Licenčnú zmluvu tlačiť a podpisovať netreba, stačí jej vyplnenie v AISe. 

* * *

Magisterské štátnice (PREZENČNE)

Magisterské štátne skúšky (Environmentálna ekológia):

25.5.2022 (streda, harmonogram) od 9:00 hod. v B2-420a

 

Magisterské štátne skúšky (Environmentálne plánovanie a manažment):

8.6.2022 (streda, harmonogram) od 9:00 hod. v B2-333

súťaž Najdiplomovka

1.-30.6.2019 súťaž Slovnaft ľuďom o Najdiplomovku - odmena 1000 € pre študenta a 2000 € pre Fakultu

Magisterské štátnice - OPRAVNÝ TERMÍN (PREZENČNE)

Diplomové práce treba nahrať do systému AIS najneskôr do pondelka 25. júla 2022.

* * *

ZMENA!!! v roku 2022 sa ZP odovzdávajú LEN ELEKTRONICKY. Odovzdanie tlačenej verzie ZP do katedrovej knižnice je dobrovoľné. Licenčnú zmluvu tlačiť a podpisovať netreba, stačí jej vyplnenie v AISe.

* * *

Magisterské štátnice - OPRAVNÝ TERMÍN (PREZENČNE)

Magisterské štátne skúšky (Environmentálna ekológia) - OPRAVNÝ/NÁHRADNÝ TERMÍN:

17.8.2022 (streda, harmonogram) od 9:00 hod. v B2-420a