Študijné ročenky

Archív ročeniek 2008-2022

Študijné programy v ak. roku 2021/2022

Študijná ročenka v akademickom roku 2021/2022 Bc. stupeň štúdia

Študijná ročenka v akademickom roku 2021/2022 Mgr. stupeň štúdia

Študijné programy v ak. roku 2020/2021

Študijná ročenka v akademickom roku 2020/2021 Bc. stupeň štúdia

Študijná ročenka v akademickom roku 2020/2021 Mgr. stupeň štúdia

Študijné programy v ak. roku 2019/2020

Študijná ročenka v akademickom roku 2019/2020 Bc. stupeň štúdia

Študijná ročenka v akademickom roku 2019/2020 Mgr. stupeň štúdia

Študijné programy v ak. roku 2018/2019

Študijná ročenka v akademickom roku 2018/2019 Bc. stupeň štúdia

Študijná ročenka v akademickom roku 2018/2019 Mgr. stupeň štúdia

Študijné programy v ak. roku 2017/2018

Študijná ročenka v akademickom roku 2017/2018 Bc. stupeň štúdia

Študijná ročenka v akademickom roku 2017/2018 Mgr. stupeň štúdia

Študijné programy v ak. roku 2016/2017

Študijná ročenka v akademickom roku 2016/2017 Bc. stupeň štúdia

Študijná ročenka v akademickom roku 2016/2017 Mgr. stupeň štúdia

Študijné programy v ak. roku 2015/2016

Študijná ročenka v akademickom roku 2015/2016 Bc. stupeň štúdia

Študijná ročenka v akademickom roku 2015/2016 Mgr. stupeň štúdia

Študijné programy v ak. roku 2014/2015

Študijná ročenka v akademickom roku 2014/2015 Bc. stupeň štúdia

Študijná ročenka v akademickom roku 2014/2015 Mgr. stupeň štúdia

Študijné programy v ak. roku 2013/2014

Študijná ročenka v akademickom roku 2013/2014 Bc. stupeň štúdia

Študijná ročenka v akademickom roku 2013/2014 Mgr. stupeň štúdia  

Študijné programy v ak. roku 2012/2013

Študijná ročenka v akademickom roku 2012/2013 Bc. stupeň štúdia

Študijná ročenka v akademickom roku 2012/2013 Mgr. stupeň štúdia

Študijné programy - skratky Bc. a Mgr. 

Študijné programy v ak. roku 2011/2012

Študijná ročenka v akademickom roku 2011/2012 Bc. stupeň štúdia

Študijná ročenka v akademickom roku 2011/2012 Bc. stupeň štúdia - študijné programy: Biogeológia, Geológia vo využívaní krajiny a Paleobiológia

Študijná ročenka v akademickom roku 2011/2012 Mgr. stupeň štúdia

Nové bakalárske študijné programy na ak.rok 2011/2012

Študijné programy v ak. roku 2010/2011

Študijná ročenka v akademickom roku 2010/2011 Bc. stupeň štúdia

Študijná ročenka v akademickom roku 2010/2011 Mgr. stupeň štúdia

Študijné programy v ak. roku 2009/2010

Študijná ročenka v akademickom roku 2009/2010 Bc. stupeň štúdia

Študijná ročenka v akademickom roku 2009/2010 Mgr. stupeň štúdia

Novoakreditované študijné programy na ak.rok 2009/2010

Geografia a demografia

Geografi a a geoekológia pre krajinné plánovanie

Geografia, kartografia a geoinformatika

Geografia v štátnej správe a samospráve 

Študijné programy v ak.roku 2008/2009

Bakalárske novoakreditované študijné programy ( rozdelené podľa študijného odboru)

Celofakultné predmety

Biológia

Chémia

Ochrana a využívanie krajiny a Environmentálny manažment

Geografia

Geológia

Učiteľstvo

Magisterské novoakreditované študijné programy ( rozdelené podľa študijného odboru)

Celofakultné predmety

Biológia

Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

Ochrana a využívanie krajiny a Geológia

Environment álny manažment

Ochrana a využívanie krajiny

Biotechnológie

Chémia

Geografia

Geológia

Učiteľstvo

Dobeh starých študijných plánov (učiteľské štúdium)