Štúdium

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC

Katedra jadrovej chémie vypisuje témy záverečných prác v študijných programoch: 

Bc. programy: Chémia, Biochémia, Biological Chemistry, Environmental Studies, Didaktika. Ukončenie v šp: Chémia – zameranie Jadrová chémia a rádioekológia.

Mgr. programy: Chémia, Biochémia, Biológia, Environmentalistika, Didaktika. Ukončenie v šp Jadrová chémia a rádioekológia.

*Na témy je potrebné sa prihlásiť
e-mailomu tajomníčky katedry: RNDr. Eva Viglašová, PhD. eva.viglasova@uniba.sk ktorá následne zorganizuje krátky pohovor.