Pracovníci a doktorandi

VEDENIE KATEDRY MiestnosťKlapkae-mail
Vedúci katedry
prof. RNDr. Michal GALAMBOŠ, PhD.
CH1-3169351michal.galambos@uniba.sk
Zástupca vedúceho katedry
doc. RNDr. Oľga ROSSKOPFOVÁ, PhD.
CH1-3179419olga.rosskopfova@uniba.sk
Tajomník katedry
doc. RNDr. Eva VIGLAŠOVÁ, PhD.
CH1-3179132eva.viglasova@uniba.sk
Sekretariát
Mgr. Silvia VOJTKOVÁ
CH1-3159214silvia.vojtkova@uniba.sk
UčiteliaMiestnosťKlapkae-mailORCID
Prof. RNDr. Michal Galamboš, PhD.CH1-3169351michal.galambos@uniba.sk
Prof. RNDr. Pavol Rajec,DrSc.CH1-3152147pavol.rajec@uniba.sk
Doc. RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.CH1-3179419olga.rosskopfova@uniba.sk
Doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD.CH1-3172132eva.viglasova@uniba.sk
Ing. Darina Tóthová, CSc.CH1-3452148darina.tothova@uniba.sk
RNDr. Ondrej Šauša, CSc.CH1-2442148ondrej.sausa@uniba.sk
Ing. Helena Švajdlenková, PhD.CH1-2449401helena.svajdlenkova@uniba.sk
RNDr. Matej Krivošík, PhD.CH1-3452148matej.krivosik@uniba.sk
RNDr. Dominik JuračkaCH1-245dominik.juracka@uniba.sk
Bc. Martina BugriováCH1-228martina.bugriova@uniba.sk
Externí učiteliaORCID
RNDr. Martin Daňo, Ph.D. /Katedra jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze/
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D. /Katedra jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze/
Mgr. Jana Šmelková, PhD. /Právnická fakulta UK v Bratislave/
JUDr. Martin Pospíšil /Úrad jadrového dozoru SR/
Doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD. /Katedra biológie a genetiky UVLF v Košiciach/
DoktorandMiestnosťe-mailORCID
M.Sc. Vipul KusumkarCH1-228kusumkar1@uniba.sk
RNDr. David Pavel KralovičCH1-243david.kralovic@uniba.sk
RNDr. Dominik JuračkaCH1-228dominik.juračka@uniba.sk
RNDr. Katarína CifraničováCH1-243katarina.cifranicova@uniba.sk
Ing. Zoltán KrascsenitsCH1-315zoltan.krascsenits@uniba.sk
RNDr. Marek HupianCH1-228marek.hupian@uniba.sk
Mgr. Michal MoravčíkCH1-228michal.moravcik@uniba.sk
Mgr. Silvia VyhnálekováG-413vyhnalekova2@uniba.sk
Mgr. Lenka UrbánováG-413moravcova23@uniba.sk
Mgr. Zuzana GonekováG-413zuzana.gonekova@uniba.sk