Učebnice a učebné texty

 • 1963: Macášek,F.; Mikulaj,V.: Úvod do rádiochémie a jadrovej chémie, SPN Bratislava.
 • 1970: Drienovský,P.; Dobiaš,M.; Kopunec,R.; Macášek,F.; Mikulaj,V.: Cvičenie z rádiochémie, UK Bratislava.
 • 1972: Mikulaj,V.; Macášek,F.; Kopunec,R.: Základy rádiochémie, UK Bratislava.
 • 1975: Čech,R.; Dobiaš,M.; Kopunec,R.; Macášek,F.; Mikulaj,V.; Rajec,P.; Švec,A.: Rádiochemické praktikum, UK Bratislava.
 • 1977: Kopunec,R.; Macášek,F.; Mikulaj,V.: Jadrová chémia pre učiteľov, UK Bratislava.
 • 1985: Navrátil O. a kol. : Jadrová chemie, Academia (anglický preklad v r. 1992: Nuclear Chemistry).
 • 1992: Macášek F., Navratil J.D. : Separation Chemistry. Chichester, Ellis Horwood Series in Physical Chemistry.
 • 2008: Chmielewská E., Kuruc J. : Odpady. Nakladanie s tuhým neaktívnym a rádioaktívnym odpadom. Bratislava, Univerzita Komenského.
 • 2009: Macášek F. : Jadrová chémia 1. Bratislava, OMEGA INFO.
 • 2009: Kuruc J. : Rádiobiológia. Bratislava, OMEGA INFO.
 • 2009: Galamboš M. a kolektív: Názvoslovie anorganických látok. 1. vydanie. UK Bratislava
 • 2011: Kuruc J. a kol. : Chémia vysokých energií. 1. diel: Fotochémia, plazmochémia, sonochémia. Bratislava, Omega Info.
 • 2011: Mátel Ľ. : Rádioekológia. Bratislava, KARTPRINT.
 • 2011: Galamboš M. a kolektív: Názvoslovie anorganických látok. 2 vydanie. UK Bratislava
 • 2011: Mátel Ľ. : Rádiochemické analýzy vzoriek životného prostredia a rádioaktívnych odpadov (Pu, Am, Sr). Bratislava, KARTPRINT
 • 2016: Galamboš M. a kolektív: Názvoslovie anorganických látok. 3 vydanie. UK Bratislava
 • 2017: Daňo M., Galamboš M., Frišták V. : Jadrové žiarenia. Zákony, meranie, výpočty, štatistika. UK Bratislava

Učebnice a monografie KJCH