Podujatia a udalosti

Seminár - Rádioaktívne odpady (RAO), jadrový palivový cyklus (JPC) a vyhoreté jadrové palivo

Dňa 7. februára 2020 doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. mal prednášku a seminár na tému „Rádioaktívne odpady (RAO), jadrový palivový cyklus (JPC) a vyhoreté jadrové palivo, s ukážkou dozimetrov používaných v radiačnej ochrane a taktiež uskutočnil propagačnú prednášku o štúdiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Katedre jadrovej chémie na Gymnáziu Františka Švantnera, Nová Baňa.

Exkurzia v CENTA

Dňa 21.11.2019 študenti 2. ročníka magisterského štúdia Katedry jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si prezreli laboratórium Centra pre nukleárne a urýchľovačové technológie – CENTA na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Na fotografii v pozadí je urýchľovač iónov 3MV Pelletron tandem accelerator, Model 9SDH-2. S činnosťou CENTA oboznámil študentov RNDr. Miroslav Ješkovský, PhD. (tretí sprava). Súčasťou exkurzie bola návšteva laboratórií pre prípravu vzoriek obsahujúcich rádiouhlík C-14.

Seminár - Problematika jadrového odpadu

Dňa 6. júna 2019 doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. v LEAF ACADEMY v Bratislave viedol seminár na tému „Problematika jadrového odpadu“ (ukážka dozimetrov, cvičenie z dozimetrie, prednáška „Rádioaktívne odpady a Jadrový palivový cyklus“, diskusia). Seminár organizovala Mgr. Petra Augustinová (absolventka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – na fotografii vpravo).